Budafoki Dohnányi Zenekar

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

2009-01-18 19:30:00

Műsor

Stravinsky:

Oedipus Rex

 

Muszorgszkij:

Borisz Godunov

Prológ, IV. Felvonás

 

Közremûködnek:

Evert Sooster, Martyn Hill, Wiedemann Bernadett,

Kálmán Péter, Rácz István, Cselóczky Tamás,

Derecskey Zsolt, Fátrai János, Szerekován János,

Honvéd Férfikar (karigazgató: Drucker Péter),

Magyar Rádió Énekkara (karigazgató: Somos János Csaba),

Bartók Béla Kamarakórus (karigazgató: Molnár Éva),

Magnificat Gyermekkar (karigazgató: Szebellédi Valéria),

Budapesti Akadémiai Kórustársaság (karigazgató: Balassa Ildikó)

 

Vezényel:

Dian Tchobanov

 Stravinsky: Oedipus Rex címû mûve a XX. század egyik meghatározó oratóriuma, amelyben a szólisták mellett a férfikar jut fõszerephez. A mûvet ezúttal a Honvéd Férfikar elõadásában hallhatjuk. A darab a zenei neoklasszicizmus mintapéldája, amelyben nem egyik vagy másik klasszikus korszak zenei nyelvezetébõl merít a szerzõ, hanem a huszadik századi ember fejében keringõ teljes zenetörténet elemeibõl használ fel, jellegzetes gondolatokra asszociál, különbözõ zenei korszakok jól ismert közhelyeit fogalmazza újra. A mû zenei nyelve többféle forrásra utal: az antik görög dráma ihletése éppúgy felismerhetõ benne, mint Händel monumentális karfúgáinak, a Muszorgszkij-színpad drámai tömegjeleneteinek, vagy akár Verdi melódiavilágának hatása.
A hangverseny második részében – a sorozat koncepciójának megfelelõen – három kórus, valamint a hozzájuk csatlakozó Kamarakórus és Gyermekkar szólaltatja meg Muszorgszkij operájának, a Borisz Godunovnak Prológját és IV. felvonását. Ez a mû az orosz repertoár egyik leghíresebb operája, melyet a zeneszerzõ fõmûvének tekinthetünk. A librettot is maga a komponista írta a Puskin által feldolgozott történet alapján. A történelmi témában azonban nem a romantikus múltbanézés vezeti, Borisz és a nép kettõs tragédiájában a saját korában felmutatható tanulságokat lát. A cselekmény két ellentétes erõ, az egyén és a tömeg, valamint a hatalom és a nép ellentétébõl bontakozik ki. Ennek megfelelõen az opera figuráinak sokféleségébõl a cár bonyolult, összetett és ellentmondásos alakja, valamint a tömeg szerepének, befolyásolhatóságának lenyûgözõ ábrázolása emelkedik ki. Muszorgszkij egy korszak képét vetíti a színpadra, a zenei jellemzést az egyes szereplõkhöz társuló „emlékeztetõ motívumok” alkalmazásával segíti elõ.
A két mû címszerepében két nemzetközi rangú vendégmûvész lép fel: Oedipus szerepében Martyn Hill, angol tenorista, Borisz szerepében pedig Evert Sooster, Németországban élõ orosz basszista hallható.
Az est dirigense Dian Tchobanov, a Szófiai Filharmonikusok vezetõ karmestere, a 2003as zágrábi karmesterverseny gyõztese, a zenekar visszatérõ vendége.

Jegyek kaphatóak 2000, 3200, 4000 és 5000 Ft-os áron