Pánczél Tamás

1997 óta tagja zenekarunknak. Abudapesti Zeneakadémián végzett hegedű és zeneszerzés szakon. A BDZ-n kívül zeneelmélet tanár, zeneszerző és zongorakísérő. A Bornemisza Péter Gimnázium részeként működő Alapfokú Művészetoktatási Iskolában tevékenykedik.
Kedvenc zeneszerzője: Bach.
Kedvenc zeneművei: a János passió, a c-moll passacaglia, a d-moll chaconne.

23 éve házas, felesége magyar tanár, három gyermekük van. Lányuk másodéves orvostanhallgató, két fiúk a Bornemisza Péter Gimnázium tanulója.

A Bibliában mint egyetemes isteni kinyilatkoztatásbanhívő keresztény. Úgy véli, Bach művészete a hit és (a klasszikusnak nevezett) zene közti legintenzívebb találkozási pont, amely – szakmai értelemben vett utolérhetetlen nagyságán túl – talán épp ezért is áll közel hozzá.

„Zeneszerzői tevékenységem számára itt lelkes előadói bázisra találtam. Ezt köszönöm a zenekarnak, amely majd egy tucatnyi darabomat bemutatta már,a zenekartól érkező bátorító visszajelzések pedig további munkára inspiráltak.
Évfordulónk alkalmából azt kívánom, hogy a Dohnányi Zenekar a zenei életben megszerzett jó pozícióját megtartani, sőt növelni tudja közép és hosszú távon is. Valamint, hogy ez a pozíció elsősorban a szakmai kvalitáson és csak másod sorban a popularitás megszerzésére irányuló technikákon alapuljon.”