Pánczél Tamás

1997 óta tagja zenekarunknak. A budapesti Zeneakadémián végzett hegedű és zeneszerzés szakon. A BDZ-n kívül zeneelmélet-tanár, zeneszerző és zongorakísérő. A Bornemisza Péter Gimnázium részeként működő Alapfokú Művészetoktatási Iskolában tevékenykedik.
Kedvenc zeneszerzője: Bach.
Kedvenc zeneművei: a János-passió, a c-moll passacaglia, a d-moll chaconne.

Házas, felesége magyartanár, három gyermekük van, egy lányuk és két fiuk.

A Bibliában mint egyetemes isteni kinyilatkoztatásban hívő keresztény. Úgy véli, Bach művészete a hit és (a klasszikusnak nevezett) zene közti legintenzívebb találkozási pont, amely – szakmai értelemben vett utolérhetetlen nagyságán túl – talán épp ezért is áll közel hozzá.

„Zeneszerzői tevékenységem számára itt lelkes előadói bázisra találtam. Ezt köszönöm a zenekarnak, amely majd egytucatnyi darabomat bemutatta már, a zenekartól érkező bátorító visszajelzések pedig további munkára inspiráltak.
Évfordulónk alkalmából (2018-ban – a szerk.) azt kívánom, hogy a Dohnányi Zenekar a zenei életben megszerzett jó pozícióját megtartani, sőt növelni tudja közép- és hosszú távon is. Valamint hogy ez a pozíció elsősorban a szakmai kvalitáson és csak másodsorban a popularitás megszerzésére irányuló technikákon alapuljon.”