Budafoki Dohnányi Zenekar

Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Mûvelõdési Központ

2009-05-08 19:00:00

Műsor

Ligeti: Concert Romanesc
Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No.2
Dvorák: VIII. szimfónia


Vezényel: Rodrigo de Carvalho

Ligeti György Concert Romanesc címû mûvét 1951-ben, még Magyarországon írta. A darab finom, érdekes mû, bombasztikus pszeudo-népi fináléval, melyek a szovjet zenei stílust (Sosztakovics, Prokofjev) idézik, de Ligeti a mûvet mégis egy kivételes kódával zárja, ezzel is kiemelve a mû dinamikus és életteli hangulatát, melyet idõnként átszõ egy-egy cigánysirató, vagy a kürtök Ravel Boleroját idézõ melódiája.


Villa-Lobos 1930-45 között 9 mûvet komponált, Bachianas Brasileiras címmel (Brazil
Bach mûvek), melyeket formailag a Choros (egy új zenei forma, mely a komponista
személyiségét tükrözi), zeneileg pedig a szerzõ Bach iránti tisztelete határoz meg.
Az eredetileg egységes mûvet ma már részleteiben is elõadják, a talán legnépszerûbb darabja a most felcsendülõ második, mely zenekarra íródott, és amelyben egy barokk toccatára ismerhetünk.


Dvorák 1889-ben komponálta VIII. szimfóniáját. A megelõzõ szimfóniáknál derûsebb
hangvételû mû ünnepélyes bevezetõje a mûfaj 18. századi hagyományához tér
vissza, azonban nem követi ezt teljes mértékben. Az Adagio tétel vonóskari indítása
bensõségesebb érzésvilágból fakad, a tétel egy „romantikus látomás egy õsi várról,
amelynek romjai letûnt dicsõségrõl regélnek”. A tétel érzelemvilága a német kortársak mûveinél azonban kevésbé kitárulkozó, közelebb áll a szláv kortárs szerzõkhöz, elsõsorban Csajkovszkij világához. A scherzo táncos hangvétele is Csajkovszkij varázslatos báljeleneteit idézheti fel a hallgatóban. A szalontáncot Dvoráknál azonban át- meg átjárják a népies tánc elemei. A scherzo után következõ finálé Beethoven Eroica-szimfóniájának mintájára variációs tétel: témája cseh népdalelemekbõl szerkesztett dal.


Az est vendégkarmestere a brazil születésû Rodrigo de Carvalho, aki a budapesti
Zeneakadémián diplomázott Lukács Ervin növendékeként, majd három éven át a
Savaria Szimfonikus Zenekar elsõ vendégkarmestereként dolgozott. Jelenleg a
Teatro Municipale karmestere Sao Paulóban, ahol májusban vezényelte Bartók
Készakállújának brazíliai premierjét. 2008 õszétõl a MÁV Szimfonikus Zenekar
állandó vendégkarmesterte.