Budafoki Dohnányi Zenekar

Olasz Kultúrintézet

2010-05-30 19:30:00

Műsor

Lajtha László: III. szvit
Dvoøak: Csellóverseny
Csajkovszkij: I. szimfónia

Közremûködik: Tatjana Vaszilijeva - cselló
Vezényel: Stephen D’Agostino

Lajtha László Bartók, Kodály és Dohnányi mellett a XX. század elsõ felének kiemelkedõ magyar zeneszerzõje, népzenekutatója és zenepedagógusa. A kezdetektõl egyformán kötõdött a nyugathoz, a latinos kultúrához, fõként Párizshoz, illetve a kelethez, vagyis Magyarországhoz, és különösen Erdélyhez. Számára azonban ez nem jelentett kettõsséget, hiszen úgy vélekedett, hogy „magyarságunkkal a latinitáshoz kötõdünk”. Némi büszkeséggel mondta: „Bartók /…/ engem valamilyen viszonylatban mindig latinnak nevezett.” „Furcsa sorsra jutottam. Magyarországon legtöbbször azt írják rólam, hogy muzsikám egyik fõ jellege, hogy franciás, Franciaországban meg mindig magyar folklórt emlegetnek.” Ezt a kettõsséget jól mutatja a Magyar Filharmóniai Társaság fennállásának 100. évfordulójára írt III. szvit, amely a zenekar minden hangszercsoportja számára változatos, virtuóz zenei anyaggal szolgál. Ezt követõen Dvoøák világhíressé vált, Amerikában írt gordonkaversenye csendül fel. Ihletõje az emlékezés és a honvágy volt. A mûvet a Cseh vonósnégyes jeles tagjának, Hanus Wihannak ajánlotta. Az 1896-os londoni bemutatón a zeneszerzõ maga vezényelte a koncertet. A versenymû már külsõ formájában is eltér Dvoøák többi koncertjétõl: zenekara nagy létszámú, és a rézfúvósoknak mutatós szerepet juttat benne. Emelett a szólóhangszer funkciója is eltér a versenymûvek hagyományos modorától: a gordonka csaknem kizárólag dallamhordozó szerepet játszik, lemondva minden látványos virtuozi­tásról. E puritán tartózkodás késztette a zeneszerzõt arra, hogy eltekintsen a hagyo­mányos kadenciáktól. Mikor a darab kiadásra került, Wihan írt ugyan egy kadenciát a harmadik tételhez, Dvoøák  azonban kifejezetten megtiltotta, hogy ezzel a betoldással az õ eredeti koncepcióját megváltoztassák: „A finálé lassan elhalkulva fejezõdik be, mint egy lehelet – az elsõ és második tételre utaló reminiszcenciákkal, a szóló egészen pianisszimóig cseng ki –, majd felerõsödve, a zenekar veszi át az utolsó ütemeket, és viharos hangon fejezi be. Ez volt az én elgon­dolásom és ebbõl nem engedhetek.”

Jegyek 3500, 2700, 2200 és 1500 Ft-os áron vásárolhatók a Jegy- és bérletvásárlás menüpontban található irodákban.