Leírás

Orbán György Rorate coeli című alkotása 1992-93- ban született, és a Bartók és Kodály utáni időszak egyik legjelentősebb oratóriuma. A Rorate, a magyar közbeszédben leginkább angyali mise, egy Ádvent első vasárnapjától Karácsony első napjáig szokásos hajnali imádság, amelynek lényege a Jézus eljövetele iránti vágy kifejezése, melyben a Harmatozzatok kezdetű sorok reménykedő gondolatai a bűnről, illetve a bűnbocsánatért esdeklő gondolatokkal váltakozva szólalnak meg. Orbán a szöveg logikájából következően egy rondó szerkezetű oratóriumot ír, ahol a rondó téma maga a Rorate-szöveg, amely a darab formájának is megteremtője. A vágyakozó gondolatok félénk és intim megfogalmazódása a VI. tételben soha nem látott tetőpontra emelkedik, majd e tétel jellegzetes zenei gondolatai, motívumai a befejező tételben szinte égbe szállnak. A rondószerűen visszatérő Rorate tételek között a nagy Bach-passiók turbáit, illetve a nagy romantikus egyházi művek híres tablóit idéző tételeket hallhatunk.

műsor

Orbán György: Rorate coeli

előadók

Balga Gabriella – szoprán

Varga Donát – tenor

Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar

Előad és vezényel: Hollerung Gábor

2017-10-29 - 11:00
Zeneakadémia - Budapest, Liszt Ferenc tér 8, 1061
MEGÉRTHETŐ ZENE – ELLENTÉTEK HARMÓNIÁJA
Hozzáadás a naptárhoz