Introduction

Vatroslav Lisinski Ignatius Fuch néven született német zsidó családba, később nevét azonban horvátosította, és munkásságával a horvát nemzeti kultúra szószólója lett. Porin című operája is a horvát nemzeti opera egyik példája. Ma esti hangversenyünket ezen opera nyitányával indítjuk.
Haydn ma este felcsendülő, rendkívül népszerű versenyművet hosszú ideig az Esterházy-zenekar gordonkásának, Anton Kraftnak tulajdonították, mivel az eredeti kézirat csak néhány évtizeddel ezelőtt került elő. Gordonkaszólama egyaránt igényli a muzikalitást és a virtuozitást, ugyanakkor a forma épületének is fontos tartópillére. Az első tételt terjedelmes tutti vezeti be, amely bemutatja a témákat, a főtéma azonban megtartja a barokk versenyművek ritornelljének funkcióját, emlékeztető, mottó jellegét. Ennek a témának jellegzetes fordulatát használja fel a lassú tétel tematikája is, a finálé pedig táncos-népies rondó. A versenyművet zenekarunk szólamvezetőhelyettese, Helecz Dániel szólaltatja meg.
Beethoven II. szimfóniáját 1803 áprilisában mutatták be a bécsi Theater un der Wien-ben, Beethoven vezényletével. Ha tekintetbe vesszük, hogy 1802. október 6-án kelt a zene történetének egyik legtragikusabb dokumentuma, az úgynevezett Heiligenstadti végrendelet, amelyben Beethoven – reménytelen fülbajának tudatára ébredve – mindörökre búcsút mond a boldogságnak, sőt, magának az életnek is, úgy a D-dúr szimfónia keletkezésének körülményeit éppenséggel nem nevezhetjük derűseknek. Pedig a mű csak úgy szikrázik az életörömtől, humortól és az optimizmustól! A mű harmadik tétele ezúttal már nyíltan viseli a Scherzo címet, a szerző valóban tréfát űz a villanásnyi motívumokkal, amelyeknek megmegszakadó menetét váratlan piano-forte, sőt, piano-fortissimo meglepetésekkel tetézi. A fináléban még fokozni tudja ezt a dallamforgácsokkal való szellemes játékot, itt azonban a féktelen vidámság mögött olykor ijesztő mélységek is feltárulnak: felhívja figyelmünket, a komédia közvetlen közelében rejtező tragédia örök lehetőségére is.

műsor

Lisinski: Porin – nyitány
Bujtás J.: Vonószenekari Fantázia Liszt nyomán
Haydn: D-dúr csellóverseny
Beethoven: II. szimfónia

előadók

Helecz Dániel – cselló
Vezényel: Josip Nalis

2014-02-14 - 19:00
Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ - Budapest, Nagytétényi út 31-33, 1222
LISINSKI/BUJTÁS/HAYDN/BEETHOVEN
Add to the calendar