Dohnányi bérlet 2017-2018 – Rameau, Beethoven, Brahms

Rameau elsősorban operaszerzőként ismert, ám operái számos zenekari betétet tartalmaznak, melyek egyrészt a cselekmény drámai megjelenítését szolgálják, másrészt a cselekmény részeként táncot jelenítenek meg. Ezen betétszámokból könnyedén összeállíthatunk egy olyan tételsort, melyek a későbbi zenei tradíciókban egy szimfóniát alkotnak. E válogatásnak adtuk az „Une symphonie virtuelle” nevet.
A Rameau-művet követően Beethoven I. zongoraversenye csendül fel, melyet valójában harmadikként komponált ebben a műfajban. Bemutatóján, 1798-ban, Prágában maga a szerző játszotta a zongora szólamot. A versenyművet Szüts Apor, a 2016-os Beethoven Budán kadencia versenyének győztese szólaltatja meg, természetesen saját kadenciával.

A hangverseny utolsó száma Brahms I. szimfóniája. A szerző életművében nagy küzdelem volt e zenemű létrejötte. A szimfónia írásának gondolata már hosszú ideje foglalkoztatta Brahmsot, első próbálkozását végül is zongoraversennyé dolgozta át (d-moll koncert). Végül is hosszú ideig, mintegy 20 évig várt első szimfóniája megírásával, mely eltér a hagyományos szimfóniák felépítésétől.
Az első tétel elé lassú bevezetést iktatott, melynek sejtelmesen komoly hangulatát, dallamvilágának kromatikáját a főtétel pregnáns ritmusvilága váltja fel. A második tételben megszólal barátja, a tragikusan elhunyt Schumann álomszerű világa. A harmadik, hagyományosan scherzo tételben a népet népdal ringatózó, bölcsődalszerű hangja csendül fel, melyet a zárótétel lassú bevezetőjét követően a beethoveni hangot idéző diadalmas kóda zár le.

Műsor:

Rameau: Une symphonie virtuelle
Beethoven: I. zongoraverseny
Brahms: I. szimfónia
Szüts Apor – zongora 
Vezényel: Hollerung Gábor
Print Friendly, PDF & Email

Dátum

2017. szeptember 30.

Időpont

19:30

Helyszín

Zeneakadémia
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
QR Code