Budafoki Dohnányi Zenekar

Olasz Kultúrintézet

2010-06-27 18:00:00

Műsor

Egy CD-felvétel mûhelytitkai

Bartók Béla: Hegedûverseny

Kokas Katalin - hegedû

Budafoki Dohnányi Zenekar

Vezényel: Hollerung Gábor

 

 

A Budafoki Dohnányi Zenekar Kokas Katalin szólójával veszi lemezre Bartók Béla hegedûversenyét.

Ezen a rendhagyó esten bepillantást nyerhetnek egy CD felvétel kulisszatitkaiba. Elõször az egész mû hangzik el, majd következik az egyes részek kijavítása. A felvétel elõreláthatólag 21 óráig tart (szünettel).

A felvételre 100,- Ft-os belépõk igénylehetõk az [email protected] e-mail címen.

 

BARTÓK: HEGEDÛVERSENY (1938)

(I. Allegro non troppo; II. Andante tranquillo; III. Allegro molto)

Bartók a Hegedûversenyt 1938 utolsó napján fejezte be. A mûvet néhány hónappal késõbb Székely Zoltán mutatta be Amszterdamban, Mengelberg vezényletével. A bemutatón Bartók nem vett részt, a hegedûversenyt New Yorkban hallotta elõször, 1943-ban. A magyar közönség Szervánszky Péter elõadásában ismerte meg a mûvet.

A három tételes versenymû híven õrzi Bartók érett mûvészetének valamennyi jellegzetes vonását. Ezek közül talán legfontosabb a szerkesztés szigorú következetessége és a dallamalkotás hasonlíthatatlanul egyéni varázsa. Bartók dallamai a népzene egyszerû, lapidáris fordulatait megtartva is végtelenül érzékenyek, differenciáltak és kifejezõek. A hegedû, mint dallamvivõ hangszer különösen a variációs formájú második tételben jut méltó szerephez: olyan vallomást hallunk itt, amely ebben a formában, korunk zenei nyelvén talán utoljára volt elmondható. A versenymû két szélsõ tétele szorosan összefügg egymással, zenei anyagukat egységbe foglalja a dallam-, a harmóniavilág és a formai megoldások rokonsága. A nyitó tétel páros ütemnerce a fináléban páratlan ütemmé változik, a bevezetõ tétel hagyományos szonátaformája a befejezésnél táncos forgatagban oldódik fel.