Budafoki Dohnányi Zenekar

Klauzál Gábor Budafok–Tétényi Mûvelõdési Központ

2011-02-26 11:00:00

Műsor

Britten: Variácók és fúga egy Purcell-témára 

Elõad és vezényel: Hollerung Gábor

 

Britten mûve alkalmi kompozíció, kimondottan az ifjúság érdeklõdését kívánja felkelteni a különbözõ hangszerek iránt, megmutatva azok jellegzetes hangját, sajátos karakterét. A mû alaptémájául egy Purcell-témát használ fel Britten, és e
téma variációin keresztül mutatja be az egyes hangszercsoportokat. A mûvet természetesen a legmagasztosabb zenei formával, egy hatalmas fúgával zárja. A kompozíció elõadását legtöbbször narráció kíséri, amely hol a tételek bemutatására szorítkozik, hol pedig a hangszerek vetélkedésének kerettörténetébe ágyazza a szemléletes, tanulságos, de legfõképpen nagyon élvezetes mû elõadását.