Budafoki Dohnányi Zenekar

Zeneakadémia

2009-05-16 19:30:00

Műsor

Bach: Máté passió

Kálmán László - evangélista
Blazsó Domonkos - Jézus
Csereklyei Andrea - szoprán
Megyesi Schwartz Lúcia - alt
Megyesi Zoltán - tenor
Cser Péter - basszus

continuo:

Vashegyi György - csembaló, Gyöngyösi Levente - orgona, Kakuk Balázs - gamba


Budapesti Akadémiai Kórustársaság
Vezényel: Hollerung Gábor

A Máté passió Bach legnagyobb szabású és egyben legrejtélyesebb mûveinek
egyike. Elsõ változata valószínûleg 1727-ben szólalt meg elõször Lipcsében. Ezt
további elõadások követték 1729-ben és talán 1736-ban. Halála elõtt néhány évvel
újra elõvette a darabot és változtatott rajta. Száz éves tetszhalál után 1829-ben
Mendelssohn vezényletével hangzott fel újra Lipcsében, s ez nem csak a Máté-passió újrafelfedezését jelentette, hanem ezzel vette kezdetét a koncertéletben az a historizmus, amely a kortárszenével egyenrangú helyet kért a múlt remekmûveinek. A nagypénteki prédikáció kedvéért két részre osztott passió-zene több mint kétórányi zenei anyagát akkor, ahogy azóta is a legtöbb esetben, húzott, tömörített, néhol áthangszerelt formában, a romantikus gyakorlatnak megfelelõ méretû apparátussal mutatták be. A Máté passió a Picander-féle librettóban gyökerezve, lényegében egységes mûként vázolódott fel. Az áriák megnövekedett tere nagyobb lélegzetû formálást engedett. Régi hagyományt követõ különleges sajátosság a Jézus recitativóit mint egy fénysugárként övezõ vonóskíséret. Nyilvánvaló, hogy a Máté passiót Bach olyan egységes mûként tervezte meg, amilyenként a János passiót nem; tanúskodnak errõl a korálok közötti összefüggések, a hangnemi terv, a tételpárosítások. A bibliai elbeszélést megszakító szemlélõdések aránya és súlya a Máté passióban jóval nagyobb, mint a János passióban volt, s ezért talán kevésbé érezzük drámainak. Bach drámai ereje ebben a mûben inkább a szimultán jelenetekben jelenik meg, s elsõsorban a kétkórusos technikán alapul. Míg az elsõ kórus, a hozzá tartozó zenekar és szólisták az Evangélista, Jézus és az összes többi bibliai szereplõ megjelenésének helye, a szembenálló második kórus általában reflektál és kommentál.

Jegyek kaphatóak 1500, 2000, 2500 és 3000 Ft-os áron