Zeneakadémia

2016-05-28 19:30:00 1061 Budapest Liszt F. tér 8.

Műsor

Wagner: Bolygó hollandi nyitány
Harlap: Memoirs - ősbemutató
Dvorak: VIII. szimfónia

Vezényel:
Roberto Paternostro

Wagner későbbi alkotásait tekintetbe véve megállapítható, hogy A bolygó hollandi történelmi szempontból újdonságot jelent, hiszen első ízben itt alkot a cselekmény, a színpadkép és a zene tökéletes szimbolikus egységet. A tenger és a szárazföld, a
végtelenség és a végesség, a férfi és a nő, a megváltás vágya és a megváltó szerelem – mindez képben, alakban és hangban egyszerre van jelen. A bolygó
hollandi, zenéje alapján, már nem hagyományos romantikus opera, nem hagyományos „áriákból” álló mű, nem zárt énekszámok felsorakoztatásából keletkezett, hanem átkomponált, az elejétől a végéig egyetlen egységes egészet alkot. Az opera legfontosabb jellegzetessége, hogy anyaga két alaptémából
fejlődik ki és megelőlegezi A Nibelung gyűrűje tetralógiában tökéletesre csiszolt zenedráma műfaját. Emiatt A bolygó hollandi eredetileg egyfelvonásos
operának készült, ezért a nyitány megállás nélkül folytatódik az első felvonásban, az egyes felvonásvégek is az eredeti partitúra szerint összefüggően mennek át a következő felvonások kezdetébe. Napjainkban mind a három-, mind az egyfelvonásos változatot is játsszák.
A ma ősbemutatóját ünneplő Memoires egy 6 tételes, önéletrajzi ihletettségű, nagyzenekari mű, mely a szerző életének legmeghatározóbb eseményeit jeleníti
meg. Nosztalgikus erővel elevenedik meg a gyermekkor ártatlansága a maga játékosságával, keserédes és vidám pillanataival, majd a felnőttkor kihívásaikihívásai, kudarcai és sikerei jelennek meg zenei köntösben.
A szerző így vall darabjáról: „Zeneszerzőként és emberként is nagyon sokat kaptam családomtól, barátaimtól, kitűnő muzsikusoktól és kollégáktól, valamint zeneszerző elődöktől. Külön hálával tartozom barátomnak, Hollerung
Gábornak, akinek belém vetett hite és bátorítása zenekari műveim megszületésének katalizátora volt. Ezt a művemet ezért mély szeretetem és tiszteletem jeléül Gábornak ajánlom”
Az este második részében felcsendülő VIII. szimfóniában a szerző a cseh nemzeti stílus irányvonalát követi, ezt a műben felcsendülő számos népzenei
elem tükrözi.